Tájékoztatás az előadók részére

A XXVIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia a fémes anyagok – az acélok és elsősorban az alumíniumötvözetek – mellett, a többi műszaki anyaggal is foglalkozni kíván, így kerámiákkal, polimerekkel és kompozit anyagokkal is.

A KONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI:

 • acélok és öntöttvasak hőkezelése;
 • alumíniumötvözetek hőkezelése;
 • a gázok szerepe a hőkezelésben;
 • hőkezelő kemencék, bevonó berendezések;
 • hűtőközegek;
 • speciális funkciókat teljesítő anyagok és technológiák;
 • matematikai modellezés a műszaki anyagtudományban és a hőkezelésben;
 • a műszaki anyagtudomány és a hőkezelés oktatása;
 • ipari szerkezetváltás és hőkezelés;
 • a hőkezelés szerepe a gépipari beszállító vállalkozásoknál,
  különös tekintettel a járműgyártásra;
 • új, korszerű hőkezelési, felületkezelési és bevonatolási technológiák;
 • felületi hőkezelés és tribológiai vonatkozású kérdései;
 • hőkezelő eljárások plazmával, lézerrel;
 • a CVD- és a PVD-eljárás;
 • szerszámok hőkezelése, bevonatolása;
 • anyagvizsgálat, különös tekintettel a felületi rétegek vizsgálatára;
 • minőségbiztosítás a hőkezelésben;
 • hőkezelés és környezetvédelem.

Elsősorban a felsorolt témakörök valamelyikébe tartozó szóbeli és poszter előadásokat várunk, de örömmel veszünk a konferencia tárgykörébe illeszkedő egyéb aktuális témákat feldolgozó előadásokat is. Minden szóbeli előadás plenáris előadás, egy előadás időtartama 25 perc. Egy előadó több előadással is szerepelhet.

Az előadásokat magyar vagy angol nyelven kérjük elkészíteni. Magyar nyelvű előadás esetén angol nyelvű címet és tartalmi kivonatot kérünk.

Az előadás elfogadásáról a konferencia tematikai bizottsága dönt. Nemleges döntés, valamint szóbeli előadás poszterbe való átsorolása esetén értesítést küldünk.

Egy poszter előadásra rendelkezésre álló terület:
1 m x 1 m.

A szerzőktől az előadásokat Microsoft Office Word szövegszerkesztői program felhasználásával készítve (.doc, .docx, .rtf formátumban), elektronikus formában kérjük, a következő előírások betartásával:

 • A/4-es lap, 2 cm margó minden oldalon
 • Sorköz: 1-es, szimpla.
 • Betűtípus: Arial CE.
 • A cím balra zárva, 16 pontos betűnagyságú, a kezdő betű nagy, a többi kicsi (kurrens), félkövér.
 • A szerző(k) neve(i) balra zárva, 14 pontos betűnagyságú, kurrens, dőlt (kurzív).
 • A szerző(k) neve(i) melletti indexszámok hivatkozása az első oldalon levő szöveg alatt jelenik meg, 11 pontos betűnagyságú, kurrens betűvel.
 • Az alcím balra zárva, 12 pontos betűnagyságú, kurrens, félkövér.
 • A szöveg egy hasábon, ábrákkal, táblázatokkal, 11 pontos betűnagyságú, kurrens. A bekezdéseknél két szóköz kimarad.
 • Az ábrák és a táblázatok legalább 80 mm szélességűek legyenek. A KISMÉRETŰ ÁBRÁKAT, TÁBLÁZATOKAT KERÜLNI SZÍVESKEDJENEK!
 • Az ábrák és táblázatok száma a szövegben, valamint az ábrák és táblázatok felirataiban egyaránt 11 pontos betűnagyságú, kurrens, dőlt (kurzív).
 • Az irodalom hivatkozási számát a szövegben szögletes zárójelbe kell tenni, 11 pontos betűnagyságú, kurrens betűvel. Az irodalom, mint alcím 12 pontos, verzál (nagybetű), félkövér és balra zárt. A szerző(k) neve(i) 10 pontos, kurrens, félkövér betűvel írandó(k), a szerzők nevei között gondolatjellel, kettősponttal zárva. A többi szöveg 10 pontos, kurrens.

Az előadások beadása online töréténik az alábbi linkek segítségével. FIGYELEM, a korábbi években történt regisztrációk nem használhatók, kérjük, ha még nem tette meg, regisztráljon be most a 2018-as rendezvényünkre!

Regisztrációúj felhasználóknak
comodo_ssl_certificate

Az ismertetett formai követelményeknek megfelelően elkészített szóbeli előadások terjedelme (ábrával, táblázattal, irodalomjegyzékkel együtt) a 6 oldalt, a poszter előadások terjedelme a 4 oldalt lehetőleg ne haladja meg. Az előadásanyagok beadásának határideje: 2018. szeptember 15.
Technikai segítségért forduljon a szervezőkhöz bizalommal.

KÉRJÜK A SZERZŐKET, HOGY ELŐADÁSAIKAT ÚGY SZÍVESKEDJENEK ELKÉSZÍTENI, HOGY KIVETÍTVE NAGYOBB TÁVOLSÁGBÓL IS JÓL LÁTHATÓK LEGYENEK.